Om Adressgruppen
PUBLICERAD 2019-09-24

Om Adressgruppen

Adressgruppen en del av Reaktion. Vi hjälper många av Sveriges ledande varumärken att effektivt nå ut till sin målgrupp.

Adressgruppen.se hjälper många av Sveriges ledande varumärken att effektivt nå beslutsfattare, chefer och befattningshavare i svenskt näringsliv.
    
Adressgruppen.se ägs och förvaltas av Reaktion i Sverige AB som sedan starten 2002 organiskt och via förvärv byggt upp en av Sveriges största epostdatabaser med kontaktinformation till chefer och beslutsfattare i svenskt näringsliv.
    
Adressgruppen.se arbetar aktivt för att gällande lagar, praxis och god sed enligt branschföreningen SWEDMA riktlinjer följs vid användande av ovanstående kontaktinformation.
    
Länk till etiska riktlinjer SWEDMA

Dela på Facebook : Om Adressgruppen
Dela på Twitter : Om Adressgruppen
Dela på Linkedin : Om Adressgruppen