Start

Vi gör information rätt!

Adressgruppen.se hjälper många av Sveriges ledande varumärken att effektivt nå beslutsfattare, chefer och befattningshavare i svenskt näringsliv.
    
Adressgruppen.se ägs och förvaltas av Reaktion i Sverige AB som sedan starten 2002 organiskt och via förvärv byggt upp en av Sveriges största epostdatabaser med kontaktinformation till chefer och beslutsfattare i svenskt näringsliv.
    
Adressgruppen.se arbetar aktivt för att gällande lagar, praxis och god sed enligt branschföreningen SWEDMA riktlinjer följs vid användande av ovanstående kontaktinformation.
    
Länk till etiska riktlinjer SWEDMA
    
    
    

 

Adressgruppen

Adressgruppen

info@adressgruppen.se
08-515 130 55
 
c/o Reaktion
Industrigatan 4 C
112 46 Stockholm