Det här innebär nya dataskyddslagen
PUBLICERAD 2019-09-24

Det här innebär nya dataskyddslagen

Har du fått en massa mejl, sms och påminnelser från olika företag den senaste tiden där de bett dig att godkänna lagring av personuppgifter?

Det här är de viktigaste nyheterna för enskilda medborgare

  • Rättigheterna kommer att stärkas för enskilda personer, bland annat ställs strängare krav på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.
  • Enskilda ska i vissa situationer även kunna säga nej till att en myndighet eller ett bolag använder ens personuppgifter.
  • I Sverige kan man redan motsätta sig att ens personuppgifter används för att skicka direktreklam, men i den nya EU-förordningen utökas den rätten.
  • Enligt en dom i EU-domstolen från maj 2014 är det möjligt för personer att begära att sökmotorer som exempelvis Google tar bort resultat för sökfrågor som innehåller deras namn i fall resultaten är oriktiga, irrelevanta, inte längre relevanta eller överflödiga. Det kallas ibland »rätten att bli glömd«.
  • Den nya EU-förordningen innehåller mer utförliga regler för när man har rätt att få uppgifter raderade och särskild hänsyn ska tas om det gäller uppgifter som samlades in då man var barn.
  • Ytterligare en nyhet för enskilda är rätten till »dataportabilitet«, vilket ska göra det enklare för personer att flytta sina uppgifter från exempelvis ett socialt nätverk till ett annat.
  • På datainspektionen kan du läsa hela dataskyddsförordningen

Dela på Facebook : Det här innebär nya dataskyddslagen
Dela på Twitter : Det här innebär nya dataskyddslagen
Dela på Linkedin : Det här innebär nya dataskyddslagen